• מיקום:
    תאילנד
  • לקוח:
    חברת החשמל התאילנדית
  • תקופה:
    2005-2000
  • תקציב:
    16 מיליון דולר
  • תאור פרוייקט:

    הקמת 6 תחנות משנה מתח עליון KV115/22, כולל שנאי הספק MVA50-25, לוחות חלוקה ולוחות פיקוד והגנה, מערכת DC, מצברים, מטענים ומערכות בקרה והעברת נתונים.