קהילה

אלקטרה אלקו התק"ש בקהילה

מחויבותה של אלקטרה אלקו התק"ש לאחריות חברתית היא חלק בלתי נפרד מזהותה ומייעודה. לכן החברה חותרת בהתמדה לטפח קשרים הדוקים וארוכי טווח עם הקהילות והמדינות שבהן היא פועלת.
בנוסף לתרומת משאבים, עובדי החברה עוסקים במגוון פעילויות התנדבות לאורך כל ימות השנה. החברה עובדת בצמוד עם ארגון ציונות 2000 העוזר לארגונים לתרום לקהילה. עיקר ההתנדבות היא בארגון  Special Olympics שהוקם מתוך האמונה כי בעזרת הנחיה ותמיכה, אנשים בעלי מוגבלויות התפתחותיות יכולים ליהנות ממגוון ענפי ספורט. הודות להדרכה עקבית ותחרותית, הספורטאים יכולים לפתח מיומנות שימושיות ולשפר את בריאותם הנפשית, הפיזית והחברתית. ספורט הוא אמצעי לפריצת מחסומים ולשינוי דעות קדומות ואורח חיים.