מתקן סינון, המוביל הארצי

 • מיקום:
  אשכול
 • לקוח:
  חברת המים מקורות
 • תקופה:
  2009-2005
 • תקציב:
  13.5 מיליון דולר
 • תאור פרוייקט:

  ביצוע עבודות אלקטרו מכניות וצנרת במתקן הסינון, כולל מערכות חשמל במתח גבוה ונמוך והתקנת מערכות בקרה מרכזית רחבות היקף.