נמל היובל

 • מיקום:
  אשדוד
 • לקוח:
  רשות הנמלים בישראל
 • תקופה:
  2005-2003
 • תקציב:
  6 מיליון דולר
 • תאור פרוייקט:

  בניית תחמ"ש, אספקת והתקנת שני שנאים של 30MVA, לוחות חשמל פנימיים
  22KV, שנאי עזר, מערכות בקרה, מערכות AC/DC ואספקת והתקנת כבלי מתח גבוה.