אלקטרה גרינטק

אלקטרה גרינטק הינה חברת בת של אלקטרה אלקו התק"ש, המספקת שירותי תפעול ותחזוקה מקיפים ע"י מומחים מנוסים, לרבות מו"פ, בקרת איכות ופיתוח מערכות בקרה פיננסית ותפעולית.
אלקטרה גרינטק מתמחה בתפעול ובתחזוקה של מגוון מתקנים בתחום, כגון מכוני טיהור שפכים, תחנות שאיבה לשפכים, ומתקני אספקת מי שתייה.

לאתר גרינטק