• זכיינות ממשלתית ל-25 שנה לחלוקת גז טבעי ברחבי הנגב ודרום הארץ.
  • תכנון, ייצור, התקנה ובדיקה של כלל מערכות ויסות לחץ ומדידה (PRMS), לרבות כל המערכות הנלוות להפעלה אוטומטית עצמאית, כגון מערכות חשמל, מערכות גילוי כיבוי אש ובקרה, ניטור ואיתור דליפת גז.
  • תשתית PRMS לנתיבי הגז הטבעי לישראל, הנדסה אזרחית ומערכות חשמל.
  • הסבת מתקנים במפעלי ייצור לעבודה בגז טבעי.
  • תחזוקת מתקני גז טבעי.