אלקטרה אלקו התק"שמשלבת ניסיון רב שנים בתחום הקמת מט"שים ותחנות שאיבה מכל הסוגים ובכל תצורות הביצוע, החל בפרויקטים קבלניים רגילים וכלה בפרויקטי BOT בתחום, המביאים למיקסום את יכולותיה של אלקטרה אלקו התק"ש, הן בתחום ההנדסי, דרך התחום הביצועי וכלה בתחום המימוני. יכולות החברה כוללות בין השאר:

  • פרויקטי EPC מקיפים, לרבות תכנון, הקמה, אספקה והתקנה של מכונים לטיהור שפכים, הכוללים בין השאר משאבות מכניות, ציוד עיבוד, מכשירים חשמליים ומערכות בקרה ממוחשבות למכוני טיהור שפכים, מתקני טיהור מים ותחנות שאיבת ביוב.  
  • הקמת תחנות שאיבה וסניקה לשפכים ומים.
  • ביצוע מתקני חשמל, פיקוד, מכשור ובקרה במכוני טיהור שפכים, בתחנות סניקה לשפכים ובמתקני אספקת מי שתייה.
  • תכנון וביצוע מערכות הגנה, ניטור ובקרה במתקני אספקת מים, במתקני הולכת שפכים ובמכוני טיהור.