מכון טיהור שפכים (שדרוג והרחבה)

 • מיקום:
  דרום השרון המזרחי
 • לקוח:
  איגוד ערים דרום השרון
 • תקופה:
  2018-2015
 • תקציב:
  כ-34 מיליון ש"ח
 • תאור פרוייקט:

  אספקת ציוד תהליכי, הרכבתו והרצה של כל המט"ש כולל אגני גרוסת, אגני שיקוע ראשוני ושניוני, סגרים ומגופים מפוקדים, אגני אוורור, דיפיוזרים, סלקטור, מפוחי אוויר לדיפיוזרים, מערך טיפול שלישוני, מערך טיפול בבוצה כ-14 תחנות שאיבה שונות. צנרת פלדה, נירוסטה וצנרת PE.